Generalforsamlingsprotokoll 28 mai 2010

May 31. 2010

Den 28. mai 2010 ble det holdt ordinær generalforsamling i Concedo ASA i sclskapcts lokaler i Torvgården, Torvveien 1, 1383 Asker.

View Attachment